Anasayfa

Birinci ODTÜ Lisans Öğrencileri Felsefe Kongresi
“Bilim Felsefesi, Metafizik ve Epistemoloji Işığında Zihin ve Beden”
5-6 Kasım 2016

(Bildiri özetleri için son teslim tarihimiz uzatılmıştır. Özetlerin teslimi için son tarih 1 Ağustos 2016’dır.)

Özet teslim edebilmek için öncelikle bir EasyChair hesabı açmalısınız. Bu işlem aşırı kolay ve kısadır.

(Özet teslimi için: https://easychair.org/conferences/?conf=1muspc)

EasyChair hesabını açamayan arkadaşlarımız ise buradaki yönergeleri (https://lisanskongre.phil.metu.edu.tr/easychair-icin/) izleyerek hesaplarını oluşturabilir veya odtufelsefe.lisankongre.phil@metu.edu.tr hesabına direkt olarak özetlerini mail atabilirler.

Gönderilen özetlerin değerlendirmesinde hakemler tarafından kullanılacak kriterler aşağıdaki gibidir;

1. “Açık bir argüman var mı?”: 1 ila 5 arasında notlanacaktır.
2. “Alanına hakim mi?”: 1 ila 4 arasında notlanacaktır.
3. “Katkı var mı?”: 1 ila 3 arasında notlanacaktır.
4. “Dil?”: 1 ila 2 arasında notlanacaktır.
5. “Otuz dakikada sunulabilir mi?” 0 ila 1 arasında notlanacaktır.

Alınan toplam puan 3 hakemden gelecek puanların toplamı olarak 45 üzerinden hesaplanacaktır. Alınan puanların en yüksekten en düşüğe göre sıralanması ile elde edilen listede en yüksek puana sahip 16 özet sunum yapmak üzere kabul edilecektir.

Kriterler hakkındaki detaylı bilgilendirmeler için “Sunum ve Değerlendirme Kriterleri” sekmesine bakılmasını tavsiye etmekteyiz.

Kongremiz lisans eğitimi alan bütün öğrencilerin katılımına açıktır. Kongrenin teması hasebi ile felsefe, sosyoloji, biyoloji, antropoloji ve psikoloji bölümünden öğrencilerin katılımını güçlü biçimde tavsiye etmekteyiz.

İnsan düşünebildiği ve düşündüklerini anlamlaştırabildiği kadar vardır. Bu anlamlaştırma sonucu ise ‘bilgi’ denilen kavramı ortaya atmış ve kendi varlığını bu yolla dizgeleştirmeye çalışmıştır. Bu çalışmanın tek koşulu ise sorgulamak olmuştur. İnsanlık tarihine baktığımızda bu sorgulamanın meyvelerini; bilimin çeşitlenmesine bağlı olarak oluşan ve günden güne geçmişte bıraktığı birikimle kendini geliştiren disiplinler olarak tanımlayabiliriz. Artık bu birikim öyle bir potansiyele sahip olmuştur ki, insan geride bıraktığı fikirler tarihini ve elinde bulunan meyvelerin gerçekliğini ve oluşum süreçlerini sorgulamaya başlamıştır.

Bu iki bilgi doğrultusunda tartışmamız gereken konuyu en geniş haliyle bilim felsefesi, metafizik ve epistemoloji ışığında zihin ve beden olarak saptadık. Girdiğimiz çatının altındaki zenginliğin ve çeşitliliğin ayırdında olduğumuz için de sahip olduğumuz birikimi paylaşmak ve bir temel üzerinde yükseltmek niyetindeyiz. Bu maksat dahilinde bir başlangıç olarak gördüğümüz bu kongreyi herkesin katılımına sunarız.


Sizlerin katılımları ve destekleri ile Birinci Lisans Öğrencileri Felsefe Kongresi’nin devamı niteliğinde olacak olan İkinci Lisans Öğrencileri Felsefe Kongre’sinin 13-14 Mayıs 2017 tarihinde düzenleneceğini duyurmaktan mutluluk duyarız.