Anasayfa

İkinci ODTÜ Lisans Öğrencileri Felsefe Kongresi

Kongremiz lisans eğitimi alan bütün öğrencilerin katılımına açıktır. Kongrenin teması hasebi ile felsefe, sosyoloji, biyoloji, antropoloji ve psikoloji bölümünden öğrencilerin katılımını güçlü biçimde tavsiye etmekteyiz.

İnsan düşünebildiği ve düşündüklerini anlamlaştırabildiği kadar vardır. Bu anlamlaştırma sonucu ise ‘bilgi’ denilen kavramı ortaya atmış ve kendi varlığını bu yolla dizgeleştirmeye çalışmıştır. Bu çalışmanın tek koşulu ise sorgulamak olmuştur. İnsanlık tarihine baktığımızda bu sorgulamanın meyvelerini; bilimin çeşitlenmesine bağlı olarak oluşan ve günden güne geçmişte bıraktığı birikimle kendini geliştiren disiplinler olarak tanımlayabiliriz. Artık bu birikim öyle bir potansiyele sahip olmuştur ki, insan geride bıraktığı fikirler tarihini ve elinde bulunan meyvelerin gerçekliğini ve oluşum süreçlerini sorgulamaya başlamıştır.

Bu iki bilgi doğrultusunda tartışmamız gereken konuyu en geniş haliyle bilim felsefesi, metafizik ve epistemoloji ışığında zihin ve beden olarak saptadık. Girdiğimiz çatının altındaki zenginliğin ve çeşitliliğin ayırdında olduğumuz için de sahip olduğumuz birikimi paylaşmak ve bir temel üzerinde yükseltmek niyetindeyiz. Bu maksat dahilinde bir başlangıç olarak gördüğümüz bu kongreyi herkesin katılımına sunarız.