Çağrı Metni

İkinci ODTÜ Lisans Öğrencileri Felsefe Kongresi
13-14 Mayıs 2017

(Bildiri özetleri için son teslim tarihi: 23 Nisan 2017)

Bu lisans kongresinde temelde Bilim Felsefesi, Metafizik ve Epistemoloji bağlamları içerisinde zihin ve beden kaynaklı sorunları konu edinen sunumların yer alması istenmektedir. Sunumların konusu başlıkta bahsedilen alanlar öncelikli olmak üzere, alanların genişliği düşünüldüğünde, bu alanlara dair diğer problemler de olabilir. Sunumların konusunun çağdaş felsefenin ilgi alanında olması, aynı zamanda doğalcı veya analitik felsefenin içerisine düşen metotlar ve üslupla incelenmesi kesinlikle teşvik edilmektedir. Konferansın dili Türkçe’dir.

Bu kongre Türkiye çapında eğitimine devam etmekte olan tüm bölümlerden lisans öğrencilerini akademik olarak felsefe alanında üretime teşvik etmeyi, felsefenin önemli sorunlarından bazılarının üzerine yoğunlaşmayı ve onlardan haberdar olmalarını hedeflemektedir.Kongrenin bir diğer hedefi de lisans hayatını sürdürmekte olan öğrenciler arasında bir tanışıklık ve işbirliği zemini oluşturmaktır. Kongreye katılan öğrenciler hembelirli bir deneyim elde edecek, hem de ilgilendikleri konu üzerine çeşitli üniversitelerden akademisyenler, akranlar ve davetli konuşmacılar ile tartışma, geri bildirim alma ve geri bildirimde bulunma şansını yakalayacaklardır. Kongre belirtilen alanlar ile ilgilenen bütün lisans öğrencilerinin katılımına açıktır.

Özetler

Konferansa gönderilmek istenilen genişletilmiş özet bildiriler Türkçe ve 500-1000 kelime arasında olmalıdır. Gönderiler e-posta vasıtası ile yapılacaktır. Özetlerin değerlendirilmesi kör hakemlik usulü ile yapılacaktır; bu sebeple lütfen özetlerinizde herhangi bir biçimde anonimliği bozacak bir bilginin olmadığından emin olunuz. Gönderdiğiniz bildirilerin PDF veya MS Word formatında olmasına dikkat ediniz. Özetin yollandığı e-postanın gövdesine, konu edilen problem ya da başlık ile en yakından ilgili olduğunu düşündüğünüz 5 adet anahtar kelime eklemeniz gerekmektedir; bu kelimeler özetlerinizin konu ile ilgili hakemlere aktarılmasında kullanılacağından bu hususta dikkatli olunması gerektiğini hatırlatırız. Gönderilen e-postanın konu kısmına “Lisans-Kongre-Teslim” yazınız, aynı zamanda gönderilen maillerin gövdesine tam adınızı, kullandığınız e-posta adresini, kayıtlı bulunduğunuz okulu ve sınıfınızı eklemeyi lütfen unutmayınız.

Özetlerinizi “https://easychair.org/conferences/?conf=1muspc” adresine “1 Ağustos 2016 saat: 23.59’a” kadar gönderiniz. Özetler üzerinden yapılacak değerlendirme sonuçları “20 Eylül 2016” tarihinde “olumlu” veya “olumsuz” olarak tarafınıza bildirilecektir.

Değerlendirme ve Kabul

Özetler hakkında son “ret” ve “kabul” değerlendirmeleri hakemlerden alınan dönütlerin en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanması ile, en üstte olan 16 özetin sunum programına dahil edilmesi ile olacaktır.