Örnek Sorular

Zihin Felsefesi

1. Eğer zihin mekansal olmayan ve tinsel olan ise bu durumda beden ile etkileşimi nasıl mümkündür?
2. Nörofizyolojinin başarısı zihin kavramımızı tasfiye edebilir mi?
3. Zihin felsefesinin sınırları ne ölçüde güncel bilim tarafından şekillendirilebilir?
4. Eğer makine/bilgisayar Turing Test’i geçebilirse, bu zihin felsefesi için ne türden sonuçlar doğurur?
5. Birisi kırmızı bir nesne gördüğünde onun, benim yeşil bir nesne gördüğüm zamanki renk deneyimine benzer bir deneyime sahip olması mümkün müdür?
6. Zihin durumları ve olayları merkezi sinir sistemimizdeki durumlar ve olaylar ile özdeş midir? Bu iddiada ne türden bir özdeşlik kavramı söz konusudur?
7. Zihnin yeterli bir açıklaması hepsi aynı temel gerçekliğe uygulananan ama farklı betimleme düzeylerini mi gerektirir?
8. Bilişsel psikoloji ve zihin felsefesi nasıl ilişkilendirilmeli?
9. Davranışçı psikolojiyi model olarak alan bir zihin felsefesi nasıl mümkündür?
10. Yapay zeka çalışmaları insan zekası ile ilgili felsefi soruları cevaplandırmaya yardımcı olur mu?
11. İnsanın psikolojik kapasitesi tümüyle üçüncü bir şahıs tarafından kavranabilir mi?
12. İnsanın bilgisi tümüyle bir kurallar ya da temsiliyetler kümesi içinde biçimselleştirilebilinir mi?
13. Psikolojik durumları ve psikolojik açıklamaları hesabını verebilmek için erekselci bir fonksiyon kavramına ihtiyacımız var mı?
14. Fonksiyonalist metafizik zihinselin en önemli özelliğini dışarıda mı bırakır: herhangi bir zihinsel durumda olmak nasıl bir şeydir?
15. Bilinci açıklamak mümkün müdür?
16. “Ardıl-görüntü” olarak bilinen görsel algı psikolojisinin bulguladığı olgunun varlığı işlevselci açıklamaya karşı mıdır?
17. Beynin sahip olduğu durumların temsili içerikleri nasıl belirlenir?
18. Yönelimsel özellikler anlamsal özellikler midir?
19. “Düşünce dili (language of thought)” nedir? Düşünce dilini reddeden bir düşünce teorisi olabilir mi?
20. Bir zihinsel öğenin nedensel tarihi hangi öğeye gönderme yaptığını belirler mi?
21. Bağlaşımcılık,felsefi problemlere yapay zekanın standart ‘kurallar ve temsiller’ modelinden daha iyi bir kavram önerebilir mi?
22. Zihin terimleri folk biliminin kuramsal terimleri midir? Zihin terimlerini daha üstün bir kuram lehinde terk etmeye hazırlıklı mı olmalıyız?
23. Tamamen (pure) mekanistik bir evrende ahlaka yer bulunabilir mi?
24. Özgür iradenin olmadığını bilim felsefesi bize kanıtlayabilir ise, bu zihin felsefesinin sonu mu olur
25. Placebo ve nocebo etkisi davranışcı psikoloji ve zihin felsefesi tarafından açıklanabilir mi?