Anasayfa

IV. ODTÜ Lisans Öğrencileri Felsefe Kongresi 2019 Bildiri Özetleri Kitapçığı (PDF)

IV. ODTÜ Lisans Öğrencileri Felsefe Kongresi Programı 

26 Nisan Cuma

13.30-14.30   Şilan Dağlar GÖÇ (Bilkent Üniversitesi Felsefe Bölümü) 
Scruton’ın Tezine Karşı Sanat Olarak Fotoğrafçılık

14.30-14.45   Ara

14.45-15.45   Nuryezdan PEKMEZCİ (Bilkent Üniversitesi Felsefe Bölümü)
Ceza veya Ödül

15.45-16.00   Ara

16.00-17.00   Fatih Sakar (Ahi Evran Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi)
Güneş Ülkesi’nden Liberland’a Özgür Ülkenin Kurucu Söylem Analizi

17.00-17.15   Ara

17.15-18.15  Cansu Kaplan (ODTÜ Sosyoloji Bölümü)
Hannah Arendt’in Sartre’den Farklılaşması: Yalnızlık ve Özgürlük Konusu Üzerine İnceleme

19.00             Kongre Yemeği

27 Nisan Cumartesi

9.30-10.00       Görevli Geliş

11.45-12.45     Özlem Karagöz (Yeditepe Üniversitesi Felsefe Bölümü)
Immanuel Kant’ın Felsefesi Çerçevesinde “Radikal Kötülük”

12.45-13.00     Ara

13.00-14.30     Prof. Dr. Gürol Irzık (Sabancı Üniversitesi, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
Thomas Kuhn’un Bilim Hakkındaki Görüşlerinin Doğa, Toplum ve Beşeri Bilimlerdeki Etkisi Üzerine Bazı Düşünceler

14.30-15.45     Öğle Arası

15.45-16.45     Alâra Kusetoğlu (Galatasaray Üniversitesi Felsefe Bölümü)
Anlamın Mantığı’nda Aşkınsal Alan Projesi

16.45-17.00     Ara

17.00-18.00     Zeynep Burçe Gümüşlü (Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü)
Bayesçi tecrübeden öğrenme: Dogmatik tutumlar ya da irrasyonel inançlar

18.00-19.00     Emin Aslan Özbek (Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü)
Terörden Sonra Yaşam: Derrida-Habermas İlişkisini Levinas ve Adorno İle Okumak

19.00                Kongre Resmi Yemeği

28 Nisan Pazar

9.30-10.00       Görevli Geliş

10.30-11.30     Enver Utku Batur (Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü)
Buzlar Denizi ya da Suya Düşen Umutlar: Yanılsamalar Mantığının Kurucu Rolü’’

11.30-11:45     Ara

11.45-12.45     İzel Karaoğlu (Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü)
Özgürlük ve Çocuk: Montessori Yaklaşımının Çocuğun Kişilik Gelişimine ve Benliğine Etkisi

12.45-13.00     Ara

13.00-14.30     Prof. Dr. Türker Armaner (Galatasaray Üniversitesi, Felsefe Bölümü)
Spinoza, Hegel ve Yöntem

14.30-15.45     Öğle Arası

15.45-16.45     Yasin Can Pişiren (Yeditepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler)
Aydınlanmayı Yeniden Düşünmek: Kant’tan Foucault ve Habermas’a

16.45-17.00     Ara

17.00-18.00     Berrak Tüter (Anadolu Üniversitesi Felsefe Bölümü)
Antik Yunan Felsefesinde İki Karşıt Görüş: “Bir-olan” ve “Değişim”

18.00-19.00     Hülya Sanrı (29 Mayıs Üniversitesi Felsefe Bölümü)
İntihar: Spinoza’nın Conatus’una Radikal Bir Başkaldırı mı?

19.00                Kongre Kapanış Kutlaması

YER: ODTÜ BEŞERİ BİLİMLER BİNASI, B14 ve B114
** Tüm konuşmaların dili Türkçe olacaktır.
*** Program gerekli durumlarda değişebilir.